Sandöskolan – vad är det?

Aina Bergvall

Sammanfattning


BUN, Biståndsutbildningsnämnden, var en ettårig utbildning på Sandöskolan i Kramfors som drogs igång i Sidas regi 1971. Det var ett vapenfritt alternativ till värnplikten, en möjlighet som efterfrågades av stora grupper. Två av eleverna var Hans Rosling och hans hustru som gick på Sandöskolan 1976/77. Utbildningen lades så småningom ned eftersom utbildningsplatserna ansågs vara för dyra.


Nyckelord


Sandöskolan;Kramfors;BUN;Hans Rosling;Sida;Biståndsutbildningsnämnden

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!