Civila samhället och utsatta medborgare – hemlöshet som exempel

Lars-Erik Olsson

Sammanfattning


Det finns en utbredd föreställning om att välfärdsstaten omfattar alla medborgare. Utgår man från portalparagrafen i socialtjänstlagen så är också det samhällets – läs statens eller lokalstatens ambition: ”Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet”. Det utgör det offentliga samhällets ambition. Forskningen vid Ersta Sköndal högskola visar att bilden är mycket mer komplex och att när vi betraktar de mest utsatta grupperna i Sverige ser bilden mer komplicerad ut.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!