Han som fick världen att lyssna

Anders Nordström

Sammanfattning


 

Hans Rosling fick oss alla att lyssna. Han utmanade oss i våra kunskapsluckor och han fick världens ledare att intressera sig för siffror och utvecklingen i världen. Han var en mästare i kommunikation och en folkbildare i världsklass. Hälsoenheten på Sidas initiala bidrag till World Health Chart var en riskinvestring som kom att betala sig många gånger om. Hans återvände till Afrika under Ebolautbrottet i Liberia och kom där att medverka till att korrekt data kom fram och användes för att få slut på utbrottet. Vi har alla ett ansvar att ta Hans mission och passion vidare.


Nyckelord


Hans Rolsing;Sida;ebola;folkbildare;Afrika;World Health Chart

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!