Användande av klassifikationen ICF– en genomgång av förekomst av ICF i högre utbildning

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Den här artikeln handlar om International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) och förekomsten av ICF i den högre utbildningen vid högskolor och universitet i olika vetenskapliga discipliner, särskilt socialt arbete. Artikeln diskuterar även vilka pedagogiska utmaningar som finns för att använda ICF i den högre utbildningen i framtiden. I översikten beskrivs förekomsten av ICF inom den högre utbildningen i olika länder sedan lanseringen av ICF fram till år 2016. Det torde också finnas betydande utmaningar i ett utbyte mellan forskare och praktiker att dela erfarenheterna med varandra. Den samlade erfarenheter av ICF är idag betydande.

This article is about the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and the diffusion of educational experiences. The article also describe the educational challenges including the classification in higher education. There will also be significant challenges in a social exchange between researchers and practitioners and sharing experiences with each other.

Nyckelord: ICF, klassifikation, socialt arbete, högre utbildning, kunskapsöversikt


Nyckelord


ICF; klassifikation; socialt arbete; högre utbildning; kunskapsöversikt

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!