Läkaren som statens hjälpreda. Om yrkesetik och mänskliga rättigheter.

Lars H Gustafsson

Sammanfattning


Artikeln diskuterar läkares medverkan vid av staten beslutade administrativa åtgärder som inte primärt har med sjukvård att göra. Utgångspunkt är den aktuella debatten om läkares medverkan vid åldersbedömningar och utvisningar.


Nyckelord


ålderbedömningar;mänskliga rättigheter;yrkesetik

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!