Lex Maria-anmälningar och klagomål vid suicider – patientsäkerhet, integritet och rättssäkerhet

Lotta Vahlne Westehäll

Sammanfattning


Fokus i artikeln riktas mot lex Maria-anmälningar och klagomål avseende suicider i hälso- och sjukvården. Den innefattar en genomgång av 112 lex Maria-ärenden och sju klagomål under 2016 beslutade av IVO Region Syd.  Fråga ställs om patienten erhåller patientsäkerhet, integritetsskydd och rättssäkerhet med användande av en systemsyn i dagens anmälnings- och klagomålssystem.

Nyckelord


vårdskada; suicidprevention; systemsyn; individsyn; (o)partiskhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!