Kvinnor i hemlöshet och vad som hänt sedan 1998

Annette Rosengren

Sammanfattning


För tio år sedan hade de flesta av Stockholms hemlösa kvinnor erfarenhet av att ibland vara uteliggare. De försörjde sig genom att bl.a. samla skrot, sälja narkotika, tigga, genom pension och socialbidrag och/eller prostitution. 2007 var en del av kvinnorna döda trots att de inte fyllt femtio år, och även om andra har lämnat hemlösheten bakom sig är många fortfarande hemlösa. Detta konstaterar etnologen Annette Rosengren efter att ha följt kvinnor på samhällets bakgård i många år. Artikeln beskriver hemlöshet utifrån kvinnors erfarenheter, orsaker till hemlöshet och hur hemlösas situation har förändrats – och inte förändrats under 1990- och 2000-talet.
Ten years ago many homeless women in Stockholm had experience of being rough sleepers now and then. They made their living by selling metal, selling drugs, by pensions and social help, by prostitution and other ways. 2007 some of them were dead not having become even 50 years old, and even if others had left their rime of homelessness behind, others are still homeless. These facts are seen by ethnologist Annette Rosengren, who through many years has followed women at the backyard of society. The article informs about homelessness from women’s experiences , reasons behind homelessness and how the situations of homeless people have changed – and not changed – during the 199 0s and 2000s. Keywords: homelessness, poverty, social exclusion, women, returning, long time research

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!