Fokus på grupper – om kollektiva möten och kunskap

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recension av boken:

Synneve Dahlin-Ivanoff och Kristina Holmgren (2017). Fokusgrupper. Studentlitteratur, Lund (90 sidor).


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!