Lättbegripligheten inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recension

Recenserad bok: Äldre- och funktionshinderomsorg. Regelsystem, organisering, ledning och personal.

Författare: Maria Bennich (Red.), Ulrika Börjesson, Kjerstin Larsson, Maria Wolmesjö, Lars Zanderin (Red.).

Förlag: Liber, Stockholm, Första upplagan (154 sidor), 2017.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!