Asylsökande barns hälsobehov i Sverige
PDF

Nyckelord


Asylsökande barn
ensamkommande barn
sjukvård
tandvård

Abstract

Det stora antalet asylsökande barn, speciellt ensamkommande ungdomar, som har kommit till Sverige gör det viktigt att utvärdera deras vårdbehov. En litteratur granskning samt en utvärdering av välfärdssystemets funktioner har utförts. Barnens röster är osynliga i forskningen som tenderar att tro att barnens hälsouppfattning följer professionellas prioriteringar, vilket inte nödvändigtvis stämmer. Barn och ungdomar har en komplex bild av sin hälsa där livssituationen samt brist på stöd är avgörande. Välfärdssystemet i Sverige är familjecentrerat även om stor vikt läggs på ”barnets bästa” vilket gör att de asylsökande barn och ungdomar som saknar föräldrars stöd riskerar att bli omärkliga. Det är nödvändigt att fokusera på asylsökande barnens röster samt utföra en långsiktig planering för deras hälsobehov för att försäkra likgiltig vård.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.