Epidemiologisk forskning om barn – vad har gjorts och vad kan göras?

Måns Rosén

Sammanfattning


Sverige har en unik internationell konkurrensfördel genom tillgången på personnummer och heltäckande register. Inte minst ger detta en möjlighet att följa hälsoutvecklingen longitudinellt från födelsen och framåt. I denna artikel ges ett antal exempel på epidemiologiska stu- dier som bedrivits kring barn och ungdomar i Sverige. Dessa studier har haft en hög kvalitet och gett många intressanta resultat. Trots detta är potentialen inte utnyttjad till fullo. Artikeln tar därför också upp en del förslag till framtida epidemiologiska studier om barn och ungdomar, bl.a. behovet av att mäta barns- och ungdomars psykiska hälsa. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!