Epidemiologisk forskning om barn – vad har gjorts och vad kan göras?

Abstract

Sverige har en unik internationell konkurrensfördel genom tillgången på personnummer och heltäckande register. Inte minst ger detta en möjlighet att följa hälsoutvecklingen longitudinellt från födelsen och framåt. I denna artikel ges ett antal exempel på epidemiologiska stu- dier som bedrivits kring barn och ungdomar i Sverige. Dessa studier har haft en hög kvalitet och gett många intressanta resultat. Trots detta är potentialen inte utnyttjad till fullo. Artikeln tar därför också upp en del förslag till framtida epidemiologiska studier om barn och ungdomar, bl.a. behovet av att mäta barns- och ungdomars psykiska hälsa. 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.