Alkohol- och drogpåverkan vid motorfordonskörning - Förarens sociodemografiska karaktäristiska och trafikkolyckor

Marjan Vaez

Sammanfattning


Bilkörning under påverkan av alkohol och andra droger är ett viktigt säkerhetsproblem på vägarna, och för riktade interventioner är det viktigt att känna till egenskaper hos de förare som kör påverkade. Denna studie tar upp unga förares sociodemogra ska karaktäristiska – såsom ålder, kön, familjens socioekonomiska tillhörighet (SEI), uppnådd utbildningsnivå samt födelseland – och baseras på en nationell grupp av unga svenska förare (1 88-2000) som sökts upp i polisregister i samband med sin första bilolycka. Bland alla de olyckor med dessa förare inblandade som ledde till skador misstänkte man i 6 av fallen att föraren var påverkad av alkohol eller andra droger (motsvarande 6 % av alla förstagångsolyckor). Resultaten visar att körning under påverkan är en riskfaktor inom alla sociala grupper bland unga människor. Det är dock mera san- nolikt att man åter nner personer från vissa socialgrupper än an- dra bland de förare som var påverkade i samband med en första- gångsolycka. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!