Akutsjukvård – dold resurs för utveckling av patientnära vård?

Bo Jordin

Sammanfattning


Socialstyrelsen granskade under perioden 1996-98 jourverksamheten i 8 landsting. Dessa studier visade att resurser kunde frigöras utan att äventyra patientsäkerheten. I denna artikel presenteras resultatet av Socialstyrelsens granskning som den debatt och förändringsbenägenhet som följde av Socialstyrelsens studier. Betydelsen och relevansen idag av de slutsatser som Socialstyrelsen gjorde vid tiden för studierna diskuteras.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!