Tobaksprevention i Sverige - Framgångar och utmaningar

Paul Nordgren

Sammanfattning


Det tobakspreventiva arbetet i Sverige går tillbaka åtminstone till mitten av 1960-talet, då statliga medel för första gången anslogs till upplysning om tobakens skadeverkningar. Under decennierna därefter växte gradvis en sammanhållen, allsidig tobakspolitik fram. I ett samspel mellan informationsinsatser, lagstiftningsåtgärder, rökavvänjningsverksamhet
och opinionsbildning har också goda resultat uppnåtts. Som enda land i
Europa kan Sverige notera att andelen dagligrökare nu ligger under 20 procent bland både män och kvinnor. Samtidigt står tobakspreventionen inför nya utmaningar och nya visionära mål.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!