Lekmannastöd efter hjärtinfarkt

Cathrine Hildingh

Sammanfattning


Rehabilitering är en viktig del av behandlingen efter en hjärtinfarkt. När hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsinsatser är avslutade kan patienter och anhöriga få fortsatt stöd i lekmannastyrda gruppaktiviteter inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. I omvårdnaden av patienter med hjärtinfarkt ingår att informera om en hälsobefrämjande livsstil och om de stödåtgärder som fi nns att tillgå efter utskrivning från sjukhuset.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!