Hänger politikerna med?
PDF

Nyckelord

Folkhälsa
folkhälsa och politik
utbildningsprojekt
politiker
Folkhälsa är politik

Abstract

Svensk Förening För Folkhälsoarbete – SFFF (www.folkhalsoarbete.se) startar en fjärde omgång av sitt utbildningsprojekt. En ny variant av boken Folkhälsa är politik är klar. Det finns en tryckt som måste beställas liksom en särskild avsedd för politiker med läsplatta. Du som är nyfiken kan läsa den på föreningens hemsida och skriva ut den utan kostnad. Du kan också beställa en tryckt bok för 80 kronor.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.