Konsten att genomföra politiska beslut

Karl Löfgren

Sammanfattning


Uppsatsen är en kunskapsöversikt av den statsvetenskapliga forskningen i implementering med utgångspunkt i huvudsakligen Søren Winters integrerade modell. Efter att ha lokaliserat implementeringsforskningens placering i dagsläget så genomgås olika aspekter av implementering utifrån forskningen. Avslutningsvis presenteras några rekommendationer till beslutsfattare.


Nyckelord


implementering; policy; Winter; styrning; beslutsfattare

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!