Konsten att genomföra politiska beslut
PDF

Nyckelord

implementering
policy
Winter
styrning
beslutsfattare

Abstract

Uppsatsen är en kunskapsöversikt av den statsvetenskapliga forskningen i implementering med utgångspunkt i huvudsakligen Søren Winters integrerade modell. Efter att ha lokaliserat implementeringsforskningens placering i dagsläget så genomgås olika aspekter av implementering utifrån forskningen. Avslutningsvis presenteras några rekommendationer till beslutsfattare.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.