Barn och unga med ME/CFS

Camilla Gillberg

Sammanfattning


Linnea, Nathalie och Samuel är tre ungdomar som vid olika åldrar drabbats av ME/CFS. De har sjukdomen gemensamt, men det är också mycket som skiljer dem åt. Nedanstående artikel handlar om deras vardag, beskriven av ungdomarnas mammor och nedtecknad av Nathalies mamma Camilla.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!