Anhörighistoria ME/CFS

Henrik Fransson

Sammanfattning


Den 9 december 2009, efter Pandemrixvaccinationen mot svininfluensan, ändrades den då 25-åriga Karins liv för alltid. Från att ha varit en aktiv ung kvinna, blev Karin helt plötsligt oförmögen att ta hand om sig själv. Här följer hennes sambos berättelse om hur det är att vara anhörig till en svårt ME/CFS-sjuk.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!