The Role of Case Definitions in Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome
PDF

Nyckelord

epidemiology
Chronic Fatigue Syndrome
criteria
Myalgic Encephalomyelitis
IOM
SEID

Abstract

Case definitions are essential for any disease, both in terms of reliability identifying those that are diagnosed and those that are not diagnosed. Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome. There have been a number of different criteria proposed for Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome, and a recent name change has been proposed by the Institute of Medicine (IOM) in 2015. It is critical to develop a consensus on a clinical and research case definition. Two studies have been conducted at DePaul University and they are reviewed in this article.  Significant reliability issues were found for the recent IOM recommendations, and implications of these findings are discussed.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.