Hållbar skolutveckling för lärande och hälsa – likvärdighet och kvalitet genom stödjande skolkultur och stödbaserad inkludering

Nihad Bunar

Sammanfattning


Artikeln syftar till att beskriva och analysera stödjande skolkultur och stödbaserad inkludering som två grundfundament i hållbar skolutveckling. Ambitionen är att visa vilket handlingsutrymme skolpersonalen har för att, alla påverkande kontextuella faktorer som socioekonomi, migrationsbakgrund och segregation till trots, tillhandahålla en likvärdig skola för alla barn. Utbildningen är också en av de starkast verkande sociala determinanterna för människornas hälsa. Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning samt mina tre rapporter till Malmös (en) och Stockholms (två) kommissioner för socialt hållbar utveckling, pekar jag på hur de kontextuella faktorerna genom kategoriseringar och misserkännande har infiltrerat och tillåtits dominera utformningen av skolkulturer och villkoren för elevernas inkludering. Låga förväntningar, ensidig betoning på disciplin, ordning och reda liksom isolering och fysisk integration utan stöd leder till elevernas lägre prestationer. Och detta är möjligt och nödvändigt att påverka.

Nyckelord


hållbar skolutveckling, skolkultur, inkludering, likvärdighet, skolförändring

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!