Gross National Happiness – jämlikhet och intersektionalitet i ett holistiskt paradigm
PDF

Nyckelord

GNH
Gross National Happiness
GNH/Gross National Happiness
välstånd
paradigm
intersektionalitet
fraktal
mandala

Abstract

Denna artikel syftar till att beskriva några aspekter av modellen GNH, Gross National Happiness (bruttonationallycka), när det gäller jämställdhet och intersektionalitet i ett holistiskt paradigm. GNH, som är ett alternativt sätt att mäta och upprätthålla välfärd, innebär ett helt nytt paradigm som på många sätt ifrågasätter den västerländska traditionen av BNP. När det gäller jämlikhet och intersektionalitet kan detta innebära att inkludera och transcendera traditionella intersektionella tolkningar, vilket ger en bredare och mer holistisk arena för jämlikhet, som också ansluter till andra dimensioner i samhället och arbetslivet. GNH kan också ses som en mandala, ett kompakt sätt att beskriva och förstå multidimensionella, icke-hierarkiska organisationsformer. På detta sätt utrustas vår förståelse av organisation och kollektiva strategier med mer komplexitetsvänliga och inklusiva potentialer. GNH som en mandalaformad modell kan således fungera som ett slags karta för nästa generations intersektionalitet, organisation och social resiliens.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.