Information till alla om kostens betydelse för hälsa krävs för jämlik hälsa

David Stenholtz

Sammanfattning


Olikheter i kostintag är slående i Sverige idag. Befintlig statistik visar tydligt att människor från socio-ekonomiskt svagare grupper och personer med lägre utbildning har ett mer ohälsosamt kostintag. Skillnader i kostrelaterad ohälsa är också stora och följer samma mönster. Nuvarande regeringen har satt upp ett mål att sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation. En komission för jämlik hälsa är tillsatt för att utreda lämpliga åtgärder. Denna artikel sammanfattar slutsatser från expertpaneler och forskningsrapporter i denna fråga och reflekterar över vad som idag påverkar våra kostval. Det mesta talar för att det kommer behövas starka styrmedel för att utjämna skillnader kostrelaterad ohälsa. Detta skulle idag innebära en signifikant politisk kursändring.

Nyckelord


Jämlik hälsa; kost

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!