Arbete för jämlik hälsa – en interaktiv process. Erfarenheter från Östgötakommissionen.

Margareta Kristenson, Annika Larsson

Sammanfattning


Östgötakomissionens uppdrag, att analysera skillnader i hälsa i Östergötland och ge förslag till insatser för att minska dessa, gavs av Östsam. Det var ett regionförbund bestående av landstinget och länets tretton kommuner som leddes av en tvärpolitisk koalition. Tidiga lärdomar var vikten av tidig implementering och en gemensam förståelse av problemet. Interaktion och dialog har därför varit centralt med nära kontakt med politiker och tjänstemän genom seminarier, besök i kommuner och beredningar. Östgötakomissionens rekommendationer har fått ett brett politiskt stöd och ligger nu som grund i den nybildade Region Östergötlands treårsplan. Påtagligt är ett brett ägarskap av dessa frågor. Utmaningen är att hålla intensiteten i arbetet på fortsatt hög nivå. Möjligheten ligger i att vara en region och genom detta omfatta alla politikområden.


Nyckelord


Rekommendationer; implementering; förståelse; dialog; politik

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!