Avtal om samverkan för social hållbarhet och jämlik hälsa i Örebro län

Linnea Hedkvist, Margareta Johansson, Cecilia Ljung, Lisbet Omberg

Sammanfattning


Ett viktigt verktyg för samverkan i Örebro län är de folkhälsoavtal som sjösattes för första gången 2003. Styrkan i avtalen är deras breda angreppssätt utifrån olika perspektiv.  Av avtalen framgår att man ska samverka för en god hälsoutveckling i länet, angripa den ojämlika fördelningen av hälsa, verka för en god hälsa hos barn och ungdomar, verka för ett hälsosamt åldrande och stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Befolkningsundersökningar, välfärdsbokslut och utvärderingar är betydelsefulla i arbetet.  Under år 2016 genomförs en extern utvärdering av folkhälsoavtalen. I avvaktan på resultaten från utvärderingen och det kommissionsarbete för jämlik hälsa som pågår har folkhälsoavtalen förlängts. Resultaten från utvärdering och kommissionsarbete kommer att ha stor inverkan på folkhälsoavtalens framtid.

Nyckelord


Folkhälsoavtal, främjande arbete,samverkan, jämlik hälsa

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!