Valfri välfärd i teori och praktik

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recenserad bok: Valfri välfärd. Ett medborgarperspektiv på den svenska
välfärdsstaten
Författare: Johan Vamstad
Förlag: Arkiv förlag, Lund (254 sidor), 2015

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!