Skolsköterskans möte med nyanlända ensamkommande barn och ungdomar
PDF

Nyckelord

Skolsköterska
nyanlända
hälsoundersökning
hälsoskola

Abstract

Skolsköterskan är oftast den hälso- och sjukvårdspersonal som först möter det nyanlända barnet/ungdomen. Många nyanlända barn har dålig hälsa, både fysisk och psykisk. Skolsköterskans uppgift är att screena för ohälsa, och att genom nätverksarbete med familjehem, personal på skolan, god man och familjehemssekreterare se till att barnet får den hjälp och vård den behöver för sina hälsoproblem. Genom hälsoinformation med hjälp av tolk kan hon också hjälpa barnet till kunskap om sin egen och andras hälsa.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.