På flykt på egen hand
PDF

Nyckelord

ensamkommande
ankarbarn
separation
HVB-hem
samtal

Abstract

Artikeln vill göra läsaren medveten om barnets utsatthet i våldsamma samhällen och i krig, idag mer än någonsin. Otrygghet och traumatiska minnen hotar att förgöra deras livsförutsättningar. De förväntas hantera separationen från föräldrarna, syskon och vänner och skapa ett nytt liv i en främmande kultur. De är främlingar för oss och det är lätt att påverkas av fördomar, okunskap och lögner om dem. Vår uppfattning färgar vårt bemötande medvetet eller omedvetet. Barn på flykt har samma rättigheter och behov som alla barn i Sverige. Skillnaden är att dessa barn har förlorat en förutsättning för sin utveckling, nämligen en trygg barndom. Därför behövs något alldeles extra från oss som möter dem i vår vardag. Med rätt bemötande och vägledning – och vid behov behandling – kan barnen gå vidare i sina liv.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.