På flykt på egen hand

Guhn Godani

Sammanfattning


Artikeln vill göra läsaren medveten om barnets utsatthet i våldsamma samhällen och i krig, idag mer än någonsin. Otrygghet och traumatiska minnen hotar att förgöra deras livsförutsättningar. De förväntas hantera separationen från föräldrarna, syskon och vänner och skapa ett nytt liv i en främmande kultur. De är främlingar för oss och det är lätt att påverkas av fördomar, okunskap och lögner om dem. Vår uppfattning färgar vårt bemötande medvetet eller omedvetet. Barn på flykt har samma rättigheter och behov som alla barn i Sverige. Skillnaden är att dessa barn har förlorat en förutsättning för sin utveckling, nämligen en trygg barndom. Därför behövs något alldeles extra från oss som möter dem i vår vardag. Med rätt bemötande och vägledning – och vid behov behandling – kan barnen gå vidare i sina liv.

Nyckelord


ensamkommande, ankarbarn, separation, HVB-hem, samtal

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!