Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar
PDF

Nyckelord

ensamkommande barn
utsatthet
flykt
gatubarn
mottagande
hälsa prevention

Abstract

Temanumret har aktualiserats mot bakgrund av att Sverige för närvarande är det EU-land som tar emot flest antal asylsökande barn per capita. Här tas upp vad vi kan lära från studier och översikter kring risk- och skyddande faktorer för utveckling och mående när det gäller ensamkommande barn som är en heterogen grupp. De kan ha flytt från krig och våld och/eller tidigare levt på gatan. Det gemensamma är att de kommer utan vårdnadshavare. En ekologisk modell ger en ram där barnen utvecklas i en social miljö i vilken familjen, närmiljön och samhället bidrar till en hälsosam utveckling. Därför är familjeåterförening, att ha tillträde till skola och fritidsaktiviteter nycklar till barnens hälsa. Artikeln slutar med regeringens förslag på förändring i asylpolitiken och vilka socialmedicinska effekter detta får.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.