Farsor & Morsor på stan som vuxna förebilder på helgnätter till barn och tonåringar på driv
PDF

Nyckelord

barn
utsatthet
vuxna modeller
bekräftelse

Abstract

Efter mer än 30 års arbete på stan i Stockholm med ungdomar i riskzonen så har insikten kommit att det saknas vuxna förebilder. Vuxenvärlden lyser med sin frånvaro. Vi vuxna har svikit våra barn. Vi har inte tid. Vi har fullt upp med oss själva. Det saknas vuxna som genom att sätta gränser, ställa krav och visa vägen, bekräftar att barnen är älskade. Alla människor oavsett ålder och bakgrund behöver bli älskade, sedda och bekräftade. Det är varje barns rättighet och vår skyldighet som vuxna att se till att varje barn blir älskade, sedda och bekräftade.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.