Polisens arbete med ensamkommande barn som begår brott
PDF

Nyckelord

Ensamkommande barn
Barn utan vårdnadshavare
Polisen
kriminalitet
droger.

Abstract

Polisen har under senare år märkt en ökning av antalet ensamkommande barn som begår brott. De ensamkommande barn som begår brott är få av det totala antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige. De flesta av barnen kommer från socialt utsatta situationer och har levt i gatumiljö under stor del av sitt liv både i hemlandet och i andra länder i Europa. Barnen fortsätter detta socialt utsatta liv även i Sverige med droger, hemlöshet och i vissa fall misstänkt människohandel. Barnen är svåra att fånga upp och vårt svenska regelverk försvårar också för barnen att få den hjälp de behöver. Detta resulterar i att Sverige misslyckas med att leva upp till Barnkonventionen när det gäller dessa barn.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.