Hur blir andras ungar våra barn?

Abdulahi Cadaani, Mohamed Rage, Ann-Sofie Roberntz

Sammanfattning


Ensamkommande barn och ungdomar är en riskgrupp när det gäller att utveckla narkotikamissbruk och/eller psykisk ohälsa. Många bär med sig trauman och andra drogkulturer varför det i mötet med denna målgrupp är viktigt att ha kunskap om psykisk ohälsa, kultur och droger. Behovet av trygghet och nära relationer är stort. Här kan de idéburna organisationerna, såsom Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika, fylla en viktig funktion, genom att skapa generationsöverskridande aktiviteter som kan erbjuda långsiktiga relationer, ej myndighetsbaserade. Genom att utbilda/folkbilda de egna medlemmarna i psykisk hälsa, droger och föreningsarbete, samt ta till vara medlemmarnas resurser skapar SIMON en plattform för förtroendeskapande möten, verkar för att sprida medlemmarnas kunskaper till myndigheter och andra aktörer och länka till dem som erbjuder professionell hjälp, när sådan behövs.

Nyckelord


Ensamkommande flyktingbarn; narkotika; psykisk ohälsa; idéburen organisation; kultur

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!