Att må dåligt – en orsak till missbruk och beroende?

Fred Nyberg

Sammanfattning


Samband mellan psykisk ohälsa och drogmissbruk är väl dokumenterat i den vetenskapliga litteraturen. Majoriteten av unga som dyker upp vid olika beroende-mottagningar i Sverige har minst en psykiatrisk diagnos och i den vuxna befolkningen har många hjälpsökande en diagnos som indikerar psykisk ohälsa. Personer som drabbats av stress och traumatiska händelser löper också ökad risk att bli beroende av droger och i den flyktingström som nu strömmar in i Sverige och framförallt bland ensamkommande flyktingbarn finns det många som är traumatiserade av händelser de upplevt före eller efter ankomsten. Denna artikel belyser aktuell kunskap om samband mellan ohälsa och drogberoende, om riskfaktorer kopplade till såväl ärftlighet som psykosociala faktorer i omgivningen med ett särskilt fokus på ensamkommande flyktingbarn.

Nyckelord


Droger; ensamkommande barn; missbruk; ohälsa; trauma;

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!