Att må dåligt – en orsak till missbruk och beroende?
PDF

Nyckelord

Droger
ensamkommande barn
missbruk
ohälsa
trauma

Abstract

Samband mellan psykisk ohälsa och drogmissbruk är väl dokumenterat i den vetenskapliga litteraturen. Majoriteten av unga som dyker upp vid olika beroende-mottagningar i Sverige har minst en psykiatrisk diagnos och i den vuxna befolkningen har många hjälpsökande en diagnos som indikerar psykisk ohälsa. Personer som drabbats av stress och traumatiska händelser löper också ökad risk att bli beroende av droger och i den flyktingström som nu strömmar in i Sverige och framförallt bland ensamkommande flyktingbarn finns det många som är traumatiserade av händelser de upplevt före eller efter ankomsten. Denna artikel belyser aktuell kunskap om samband mellan ohälsa och drogberoende, om riskfaktorer kopplade till såväl ärftlighet som psykosociala faktorer i omgivningen med ett särskilt fokus på ensamkommande flyktingbarn.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.