Integrationspedagog – skapandet av en efterfrågad utbildning

Maria Modin

Sammanfattning


Ensamkommande flyktingbarn kommer i tusental till Sverige och inte minst till kommuner i Norrlands inland. Där skapas nya verksamheter för att ge dessa barn och ungdomar en bra start i sitt nya hemland. Att rekrytera personal med adekvat komptens och erfarenhet är en stor utmaning. Reveljen – Centrum för vuxnas lärande och utveckling i Sollefteå kommun fick 2011 ett positivt beslut från Yrkeshögskolemyndigheten om att starta yrkeshögskoleutbildningen Integrationspedagog.  Ansökan föregicks av ett intensivt arbete där en expertgrupp identifierade vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som erfordras inom yrket. I dagsläget erbjuder Reveljen en helfarts- och en halvfartsutbildning till integrationspedagog. Förhoppningen är att utbildningen medverkar till att kompetensnivån inom branschen ökar och att kvalitén på mottagande av ensamkommande flyktingbarn höjs.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!