Integrationspedagog – skapandet av en efterfrågad utbildning

Abstract

Ensamkommande flyktingbarn kommer i tusental till Sverige och inte minst till kommuner i Norrlands inland. Där skapas nya verksamheter för att ge dessa barn och ungdomar en bra start i sitt nya hemland. Att rekrytera personal med adekvat komptens och erfarenhet är en stor utmaning. Reveljen – Centrum för vuxnas lärande och utveckling i Sollefteå kommun fick 2011 ett positivt beslut från Yrkeshögskolemyndigheten om att starta yrkeshögskoleutbildningen Integrationspedagog.  Ansökan föregicks av ett intensivt arbete där en expertgrupp identifierade vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som erfordras inom yrket. I dagsläget erbjuder Reveljen en helfarts- och en halvfartsutbildning till integrationspedagog. Förhoppningen är att utbildningen medverkar till att kompetensnivån inom branschen ökar och att kvalitén på mottagande av ensamkommande flyktingbarn höjs.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.