Hur har de ensamkommande barnen det i Sverige?
PDF

Nyckelord

ensamkommande flyktingbarn
utbildning
arbete
återförening

Abstract

Antalet ensamkommande barn som söker i asyl i Sverige är större än det antal som söker asyl i något annat EU-land. Det är en viktig fråga hur det går för dem att etablera sig i Sverige. Vi redovisar vad som går att finna vad gäller hur det går inom utbildning och sysselsättning för de ensamkommande flyktingbarn som folkbokförts mellan 2003 och 2012. Ett resultat är att ensamkommande flyktingbarn något oftare är sysselsatta än andra flyktingbarn från samma länder givet olika demografiska uppgifter. Ett annat resultat är att pojkar betydligt oftare än flickor är sysselsatta.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.