Invandrade kvinnors hälsa i Sverige, - Om genus och etnicitet

Isis Nyampame

Sammanfattning


Dagens globaliserade värld innebär en stor rörlighet av människor mellan länder och ett intensifierat arbete med migrationsfrågor är därför en stor framtida utmaning för många länder. Sverige blir alltmer ett multikulturellt samhälle, och man beräknar att det finns fler än 150 etniska grupper i landet. Syftet med denna artikel är att utifrån litteraturstudier undersöka orsaker till ohälsa samt peka på möjliga lösningar som kan främja invandrade kvinnors hälsa. Resultaten visar att det finns ett stort antal vetenskapliga studier som styrker att invandrarkvinnor har sämre hälsa än de inrikes födda i Sverige. En slutsats är att det finns tydliga kopplingar mellan genus, etnicitet och ohälsa bland invandrade kvinnor i Sverige.
Migration is shaping the global era and it is one of the challenging problems faced by host countries. Sweden, a country which has been a relatively homogenous society, is becoming multicultural with more than 150 ethnic groups. This article explores and investigates through a literature review the health of immigrant women in Swedish society. The article discusses and highlights factors influencing and causing ill health among immigrant women. Results indicate that there is a strong correlation between ethnicity, gender and ill health among immigrant women in Sweden. Key words: migration, ethnicity, gender, immigrant women, social position, culture, working conditions, health behaviour, access to health care

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!