Biljakter och dödliga skador i Sverige – en retrospektiv studie av konsekvenser av biljaktsrelaterade krascher

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


En person omkommer varje år som ett resultat av biljakter i Sverige. Under åren 1997-2011 omkom totalt 16 personer i polisrelaterade biljakter. Artikeln beskriver och diskuterar orsaker och skadeutfall från polisrelaterade biljakter i Sverige. Syftet med föreliggande studie är att fokusera och analysera biljakter och dödliga skador i Sverige under åren 1997-2011 utifrån den nationella nollvisionen samt utifrån utbildningsnivåer och risksituationer i trafikmiljöer. Materialet var insamlat genom två nationella databaser i Sverige: Mediearkivet och PressText. Föreliggande studie visar att det under perioden 1997-2011 hade omkommit 16 personer (dödliga skador) som en följd av biljakter i Sverige. En polisman dödades under biljakt under perioden. En majoritet av de polisrelaterade biljakterna inträffade under nattetid. Den vetenskapliga forskningen om fenomenet biljakter och polisrelaterade biljakter är begränsad. Internationell forskning, kunskap och information om betydelsen av utbildning av avancerade förare och attityder hos polisbilsförare kan komma att bli betydelsefull i framtiden. För att reducera trafikskadorna och lidande fordras ett långsiktigt skadeförebyggande arbete.


Nyckelord


biljaktsrelaterade krascher; biljakter; polisfordon; dödliga skador; Sverige.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!