Biljakter och dödliga skador i Sverige – en retrospektiv studie av konsekvenser av biljaktsrelaterade krascher
PDF

Nyckelord

biljaktsrelaterade krascher
biljakter
polisfordon
dödliga skador
Sverige.

Abstract

En person omkommer varje år som ett resultat av biljakter i Sverige. Under åren 1997-2011 omkom totalt 16 personer i polisrelaterade biljakter. Artikeln beskriver och diskuterar orsaker och skadeutfall från polisrelaterade biljakter i Sverige. Syftet med föreliggande studie är att fokusera och analysera biljakter och dödliga skador i Sverige under åren 1997-2011 utifrån den nationella nollvisionen samt utifrån utbildningsnivåer och risksituationer i trafikmiljöer. Materialet var insamlat genom två nationella databaser i Sverige: Mediearkivet och PressText. Föreliggande studie visar att det under perioden 1997-2011 hade omkommit 16 personer (dödliga skador) som en följd av biljakter i Sverige. En polisman dödades under biljakt under perioden. En majoritet av de polisrelaterade biljakterna inträffade under nattetid. Den vetenskapliga forskningen om fenomenet biljakter och polisrelaterade biljakter är begränsad. Internationell forskning, kunskap och information om betydelsen av utbildning av avancerade förare och attityder hos polisbilsförare kan komma att bli betydelsefull i framtiden. För att reducera trafikskadorna och lidande fordras ett långsiktigt skadeförebyggande arbete.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.