Stor ökning av narkotikadödsfall och förändrade drogmönster
PDF

Nyckelord

Narkotika
dödlighet
epidemiologi
opioidläkemedel
hälso- och sjukvård

Abstract

Antalet narkotikarelaterade dödsfall har mer än fördubblats efter 2006 både enligt Dödsorsaksregistret och det rättsmedicinskt baserade registret Toxreg. Toxreg visar dessutom att ökningen främst gäller dödsfall i relation till opioidläkemedel som metadon buprenorfin och fentanyl men även de heroinrelaterade dödsfallen har ökat, särskilt under 2014. Ökningen av dödsfall med opioidläkemedel har skett i alla typer av kommuner vilket kan tolkas som att den viktigaste källan till dessa droger är hälso- och sjukvården. Det sker sannolikt ett läckage både från substitutionsbehandling och från förskrivning av smärtstillande mediciner. Däremot är de heroinrelaterade dödsfallen främst koncentrerade till Stockholm och Malmö. Slutligen kan man konstatera att det skett en utveckling från illegala droger som heroin och amfetamin till olika opioidläkemedel. Utvecklingen påminner i detta fall om den opioidepidemi som pågår i USA.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.