Convictus – en förening för hemlösa

Claes Heijbel

Sammanfattning


Convictus en relativt stor stödorganisation med tre dagverksamheter för hemlösa i Stockholm plus ett dagligt uppsökande arbete i missbruksmiljöer, samt ett hälsocenter.  Convictus finns också i Estland och Ukraina som självständiga organisationer med cirka åttio anställda. I Sverige är personalstyrkan tjugofem personer. 

Convictus dagverksamheter når en bra bit över tvåhundra hemlösa dagligen året runt. Grunden i arbetet är att skapa förbättringar för målgruppen via ett positivt bemötande. De viktigaste insatserna konkret – vid sidan om baserbjudanden som mat, kläder duschmöjligheter – är medicinsk, juridisk och social professionell hjälp som steg för steg ger möjlighet för målgrupp att stabilisera sin situation. En stor del av dessa insatser görs av volontärer utan krav på ekonomisk ersättning.

Convictus egen väldigt viktiga roll, innefattar förmågan att nå målgruppen och att sedan länka vidare. En förmåga som nog är underskattad. För vad är det för mening med professionella resurser för målgruppen hemlösa om de inte av egen kraft klarar av att ta sig till de kliniker, vårdcentraler och mottagningar där de professionella resurserna finns?


Nyckelord


Hemlöshet; Hepatit; Volontär; Bemötande; EU-medborgare

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!