Missbruksvårdens medikalisering

Gunnar Ågren

Sammanfattning


Vad som räknas som sjukdom är i grunden en social definitionsfråga. Under senare år har en rad nya psykiatriska sjukdomsdiagnoser tillkommit som beskriver mänskliga beteenden. Ett exempel är ADHD. Diagnosen depression har utvidgats och nära 10 % av den vuxna befolkningen använder antidepressiva läkemedel. Viktiga pådrivande aktörer har varit läkemedelsindustrin, professionella grupper och patientföreningar.

Medikaliseringsprocessen har varit mycket framträdande inom missbruksvården med en kraftigt ökad läkemedelsanvändning och andra sjukvårdsinsatser medan den sociala missbruksvården har minskat i omfattning. Mycket talar för att medikaliseringsprocessen bidragit till en ökad drogrelaterad dödlighet framför allt genom ett ökat utflöde av opioidläkemedel.


Nyckelord


Missbrukarvård, medikalisering, läkemedelsindustri, dödlighet, opioidläkemedel

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!