Läkare från tredje land i Sverige. Om professionen, kontakter och gränsdragningar.

Lisa Maria Salmonsson

Sammanfattning


Artikeln fokuserar läkare från s.k. tredjeland och om deras upplevda svårigheter med att åter-etablera sig i Sverige. Analysen bygger på 12 djupintervjuer med läkare som jobbar i Sverige och som utbildats i länder som i den svenska statistiken kallas tredje land d.v.s. länder utanför EU/EES-området. Trots att det medicinska fältet är transnationellt i den mån att läkarkompetens från andra länder erkänns i andra länder så verkar det finnas lokala symboliska gränsdragningar som påverkar denna grupp läkares upplevelser av arbetslivet. Resultaten indikerar att det är i interaktionerna med kollegor som gränsdragningar artikuleras, förhandlas och utmanas.


Nyckelord


läkare; migration; profession; transnationalism

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!