ADHD på kartan: om geografiska skillnader i medicinering till barn och unga

Patrik Karlsson, Tommy Lundström

Sammanfattning


ADHD är den snabbast växande psykiatriska diagnosen bland unga i Sverige. Till många av de diagnostiserade förskrivs också läkemedel. I artikeln analyseras geografiska skillnader i förskrivning. De kommunala skillnaderna är mycket stora men skillnaderna kan bara i viss grad förklaras av variabler på kommunal nivå. Kommunernas tillhörighet till landsting tycks ha stor betydelse för nivån på förskrivning och systemfaktorer som olikartad organisering, mer eller mindre explicit policy och professionell hållning diskuteras som tänkbara förklaringar till skillnader som inte endast kan ha att göra med förekomst av fenomenet.


Nyckelord


ADHD; medicinering; barn; unga; kommun; variation

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!