EU-initiativ för att påverka Romernas situation
PDF

Nyckelord

romer
EU-initiativ
EU-migranter

Abstract

EU lyfte sin största minoritetssituation som en prioriterad politisk fråga efter att den franska regeringen initierade ett program för att återföra tusentals rumänska och bulgariska romer till sina hemländer. Den dåvarande kommissionären Reding kallade programmet för en skam och hotade med juridiska åtgärder. I juli är det fem år sedan, och lite har förändrats sedan dess.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.