Den nya spelplanen
PDF

Nyckelord

EU-migranter

Abstract

Text om hur Magnus Helmner hösten 2014 anförtroddes ett uppdrag som samordnare av alternativa insatser för fattiga EU-medborgare som vistas i gatumiljö och sover utomhus. Syftet var att skapa nya förutsättningar för att kunna lindra nöd. Med extremt kort startsträcka, utan bidrag, lyckades de under perioden 7 november till den sista mars arrangera över 1500 övernattningar i nio lokaler.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.