EU-migranternas vårdsituation

Johannes Mosskin

Sammanfattning


De senaste åren har vi sett en kraftig ökning av antalet EU-migranter i Sverige. Många saknar sjukförsäkring i sina hemländer och har därför enligt nuvarande regelverk inte tillgång till subventionerad sjukvård när de vistas här. De tvingas betala tusentals kronor för ett vårdbesök, vilket är omöjligt för de flesta. Konsekvensen blir att bland annat gravida kvinnor, barn och kroniskt sjuka i behov av vård står utan tillgång till detta. Följderna blir i enskilda fall mycket allvarliga. Enligt internationella konventioner Sverige ratificerat är vi skyldiga att erbjuda vård till lika villkor oavsett patientens juridiska status. Vi har ett särskilt ansvar för barn och kvinnor i behov av mödrahälsovård och förlossningsvård.


Nyckelord


EU-migranter

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!