Anti-ziganism – från ryktesspridning till nätkampanjer
PDF

Nyckelord

antiziganism
romer
tiggare

Abstract

Vid sidan av de statligt sanktionerade åtgärderna har det under århund­raden existerat en djup och folklig antiziganism. Den anti-romska agitationen är ett ständigt återkommande tema i olika former av rasistiska grupperingars propaganda och ideologi. Stundtals intensifieras den här typen av agitation, som under 2014, då tiggande EU-medborgare hamnar i blickfånget i debatten. Många av kampanjerna har flyttat ut på sociala medier. Organiserade och oorganiserade individer/små grupper av människor startar t ex Facebookgrupper och ser en möjlighet att nå ut, och en­skilda människor upplever att de är del av en större grupp.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.