Anti-ziganism – från ryktesspridning till nätkampanjer

Helene Lööw

Sammanfattning


Vid sidan av de statligt sanktionerade åtgärderna har det under århund­raden existerat en djup och folklig antiziganism. Den anti-romska agitationen är ett ständigt återkommande tema i olika former av rasistiska grupperingars propaganda och ideologi. Stundtals intensifieras den här typen av agitation, som under 2014, då tiggande EU-medborgare hamnar i blickfånget i debatten. Många av kampanjerna har flyttat ut på sociala medier. Organiserade och oorganiserade individer/små grupper av människor startar t ex Facebookgrupper och ser en möjlighet att nå ut, och en­skilda människor upplever att de är del av en större grupp.

Nyckelord


antiziganism, romer, tiggare

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!