Skånes enda öppna härbärge för utsatta EU-medborgare
PDF

Nyckelord

härbärge
EU-medborgare

Abstract

Hjälp tiggare i Lund heter föreningen som upprättat Skånes första och för tillfället enda öppna härbärge för socialt utsatta EU-medborgare. Det bör poängteras att det finns två härbärgen i Skåne, båda ligger i Lunds kommun och båda är ett samarbetsverk där föreningen varit initiativtagare men enbart ett som har öppet året om. Detta är härbärget som jag beskriver och som finns vid Smålands nation. Det som för tillfället är stängt men som öppnar när kylan blir påtaglig till hösten/vintern är i Helgeands församlingshem på området Klostergården.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.