”… jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen” – fortellinger fra et skolehjem

Ine Fintland, Geir Sverre Braut

Sammanfattning


Mange mennesker forteller om vonde opplevelser fra tiden som elever ved norske skolehjem. Andre presenterer positive fortellinger. Denne artikkelen presenterer en lesing av åpne kilder fra et arkiv etter en slik skole. Materialet blir drøftet i lys av Paul Ricoeurs teori om fortellingens funksjon og Aaron Antonovskys salutogeneseteori. Til tross for felles erfaringer er forskjellene mellom de ulike institusjonelle og individuelle fortellingene ofte påfallende forskjellige. En nøkkel til forståelsen av disse forskjellene kan finnes i livshistoriene til hver enkelt forteller, og hvordan de har maktet å bruke sine egne erfaringer til å skape en narrativ identitet.

Nyckelord


skolehjem, narrativ, biografi, Paul Ricoeur, Aaron Antonovsky

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!