EU-medborgarna, tiggeriet och den synliga nöden – en kunskapsöversikt

Hans Gösta Folke Swärd

Sammanfattning


Antalet människor från EU-länder i östra Europa som tigger på gator och torg i västra Europa har ökat kraftigt sedan 2007. Syftet med denna artikel är att belysa kunskapsläget om det moderna tiggeriet och dess konsekvenser och peka på en rad moraliska dilemman som lyfts fram i forskningen. Jag utgår från ett nordiskt och särskilt svenskt perspektiv, men utblickar görs också mot Europa. Bakomliggande orsaker och omfattningen och hanteringen av problemet diskuteras, liksom pågående kontroverser om begrepp och klassificeringar. Inom forskningen har rättsliga och juridiska aspekter av tiggeriet behandlats, liksom den politiska och massmediala diskursen. Undersökningar redovisas också om hur livet gestaltas för fattiga EU-medborgare som tigger i Norden och om relationerna mellan majoritetssamhället och tiggarna. Ett perspektiv i forskningen behandlar hur tiggeri och gatuaktiviteter i det offentliga rummet konstruerats som ett socialt problem. Till slut diskuteras också vilka åtgärder som kan ge resultat.


Nyckelord


Fattiga EU-medborgare, tiggeri, fri rörlighet, mänskliga rättigheter, fattigdom, sociala problem, romer

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!