Råd- och stödcentret Crossroads för EU-migranter: Uppkomst, metod och utveckling
PDF

Nyckelord

EU-medborgare
EU-migration
arbetsmarknad
hemlöshet
Stockholms Stadsmission

Abstract

2004 infördes fri rörlighet inom EU. Den erbjuder nya lockande möjligheter för EU:s invånare, men även utmaningar. Efter några år började ideella organisationer av att en ny grupp; arbetssökande EU-migranter; sökte sig till deras sociala verksamheter. Men hjälpen var inte anpassad för gruppen. Bristen på riktat stöd blev uppkomsten till råd- och stödcentret Crossroads. Ett samarbete över gränserna mellan ideella organisationer och myndigheter har varit förutsättningen för öppningen. Liksom ett gediget förarbete. Vad är gruppen i behov av för hjälp? Hur ser balansen ut mellan basbehov och rådgivning och vad har Crossroads arbetsmetod gett för resultat? Från att ha varit ett pionjärsprojekt är verksamheten i dag etablerad och representerar en gemensam önskan om att identifiera lösningar och goda exempel för sociala utmaningar i vår tid.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.